Fabriksrundtur

Keramisk sandfabrik
 • 1 råvaruverkstad
 • 2 krossat material
 • 3 Transporterande materiel
 • 4 Slipmaskin
 • 5 Granulering
 • 6. Sintrad ugn
 • 7 Kylugn
 • 8 Lagerbehållare
 • 9 Sållsortering
 • 10 Förvaring vänta på leverans
Ingen Bake Resin Sand Production Line
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand1
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand2
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand3
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand4
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand5
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand6
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand7
 • No-bake-resin-sand-production-line8
Produktionslinje av grön sand
 • 1 15 värmeboxar
 • 2 Två stycken 40L kylboxar
 • 3 10 T metallurgisk kran
 • 4-HWS-statisk-tryck-gjutning-linje
 • 5 medelfrekventa ugnar
 • 6 Automatisk hällmaskin
 • Ingen produktionslinje för bakhartssand9
Lost Foam Production Line
 • 1-10-skumbildande maskiner
 • 2 torkrum
 • 3 Automatisk sandfyllningslinje
 • medelfrekventa ugnar
 • 5-EPC-hällningslinje
 • 6-Paint-line
 • WX_202302191815074
 • WX_2023021918150715
Processutrustning - Lågtrycksgjutning
 • 1 varma låda kärnor
 • 2 medelfrekventa ugnar
 • 3 Raffinering av avgasningsutrustning
 • 4 st tryckgjutningsmaskiner
 • 5 Massiv ugn och åldringsugn
Produktionslinje för förlorat vax
 • Tappat vaxproduktionslinje1
 • Förlorat vaxproduktionslinje2
 • Förlorat vaxproduktionslinje3
 • Förlorat vaxproduktionslinje4
 • Förlorat vaxproduktionslinje5
 • Förlorat vaxproduktionslinje6
 • Förlorat vaxproduktionslinje7
Inspektionsutrustning
 • Inspektionsutrustning 2
 • Inspektionsutrustning 3
 • Inspektionsutrustning5
 • Inspektionsutrustning6
 • Inspektionsutrustning4
Maskinbearbetningsutrustning
 • Bearbetningsutrustning 1
 • Bearbetningsutrustning 2
 • Bearbetningsutrustning3
 • Bearbetningsutrustning4
 • Bearbetningsutrustning5
 • Bearbetningsutrustning6
 • Bearbetningsutrustning 7
 • Bearbetningsutrustning8
 • Bearbetningsutrustning 9
 • Bearbetningsutrustning10
 • Bearbetningsutrustning11